Design ložnice

800 V OBLOUKU: PRŮHONICE 252 43, PRAHA

+420 602 786 589
praha@designloznice.cz

  INFORMAČNÍ POVINNOST

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Společnost BEDROOM INTERIORS S.R.O. s.r.o., IČO: 14293145, se sídlem Jílová 2229/26, PSČ 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 88567, e-mailová adresa: praha@designloznice.cz, tel. +420 602786589 Údaje budou zpracovávány za účelem odpovědi na vaši žádost zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře na základě oprávněných zájmů sledovaných správcem; umění. 6 sec. 1 lit. f GDPR *.

  2. Příjemci vašich osobních údajů mohou být poskytovatelé technických a organizačních služeb, kteří podporují proces odpovědi.

  3. Data budou uložena až do konce komunikačního procesu.

  4. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.

  5. Máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

  6. Máte také právo na přenos údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

  7. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje znemožní odpověď.

  * Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR).